Chronisch ziek? Mantelzorger? En nu?


PPEP4All training: wat is het?


Een oPPEPer voor 'de patiënt' en de mantelzorger.


Het Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten (PPEP4All) is een zelfmanagement educatie programma voor mensen met een (chronische) ziekte ‘de patiënt’, en/of zijn of haar ‘partner’/mantelzorger.


Voor de chronische aandoening MS is er een speciale variant: Can Do More.


Het vormt een aanvulling op de medische behandeling. Het PPEP4All beoogt zowel de persoon met de (chronische) aandoening als ook zijn of haar partner, die handvatten te bieden die hen in staat stellen de psychische en psychosociale gevolgen, waar vrijwel iedere (chronisch) zieke en zijn omgeving nou eenmaal mee te maken krijgen, goed te managen en daardoor de kwaliteit van hun leven positief te beïnvloeden. De focus ligt op mogelijkheden i.p.v. beperkingen, op acceptatie en op het bevorderen van de autonomie en zelfredzaamheid van zowel de patiënt als de partner.


Het PPEP4All programma omvat 8 sessies (individueel of in groepsverband) met elk een eigen thema. Na 3 maanden is er nog een ankersessie waarbij we de voorgaande sessies nog eens doornemen en om de geleerde zelfmanagement vaardigheden in praktijk te blijven brengen. Er wordt gebruik gemaakt van werkboeken, zelf aan te schaffen en voor eigen gebruik, als naslagwerk. 


Patiënten en partners zitten tijdens het programma in een aparte groep. In beide groepen komen vrijwel dezelfde thema’s aan bod. Daardoor kunnen de deelnemers elkaar blijven attenderen op de nieuw geleerde vaardigheden.

Voor wie?


De doelgroep voor PPEP4All zijn alle (chronisch) zieken en hun partners/mantelzorgers. Dit kan individueel of in groepen (de groepsgrootte is max 8 personen zowel voor de patiëntengroep als de mantelzorg/partnergroep).


PPEP4All biedt voor beide groepen een eigen zelfmanagement- educatie programma. Het betrekt de direct betrokken bij het managen van de psychologisch en psychosociale gevolgen die onvermijdelijk zijn bij een chronische ziekte.


De mogelijkheden voor het deelnemen aan PPEP4All:
• Patiënt en partner/mantelzorger volgen beiden de PPEP4All
• Patiënt volgt de PPEP4All maar partner/mantelzorger niet
• Partner/mantelzorger volgt de PPEP4All maar patiënt niet


U kunt dus ook alleen het PPEP4All programma volgen.


Het PPEP4All programma is ontwikkeld door dr. Noëlle Kamminga (GZ-psycholoog en neuroloog).


Heb je interesse? Meld je vrijblijvend aan. Dan neem ik contact met je op.